中华字经全文带拼音版全文

图文摘自网络(如有侵权,请联系删除)

超级识字教材《中华字经》全文+拼音(第二部分)

“只学一篇韵文便识天下汉字”

郑州大学郭保华教授用三年多的时间将4000汉字著成一篇韵文-《中华字经》,全文共一千句,用字4000无一字相重,涵盖了百科又韵语成章,高难度的写作换来了识字教材的全方位突破。

《中华字经》是一种超级识字教材,以四字一句、分门别类、字不重用、韵语连篇的方法编撰而成。全文收录汉字 4000个,涵盖了国家教育部、国家语委联合颁布的常用汉字和 HSK 考试大纲规定的四级汉字。集识字、组词、习韵、正音、学知于一体。

Zhōng huá zì jīng

中 华 字 经

dì èr bù fēn

第二部分

zhōng huá chū fán shuì shī jiàn xǐng jiǔ jiǔ jì mò qiān nián shǐ líng

中 华 初 繁 , 睡 狮 渐 醒 ,玖 久 纪 末 , 千 年 始 零 。

hóng yè chāng shèng miào cè dì yíng zuǒ yòu jiān gù zǒng lǎn tǒng lǐng

宏 业 昌 盛 , 妙 策 递 迎 ,左 右 兼 顾 , 总 揽 统 领 。

nèi qǔ wěn jìn wài jiāo zhì tóng jiē tī guò dù qiè jì hěn měng

内 取 稳 进 , 外 交 志 同 ,阶 梯 过 度 , 切 忌 狠 猛 。

liù zéi qī hài jiān shì shěn tīng jiè tān xū xiào jiàn yuē yí xíng

六 贼 七 害 , 监 视 审 听 ,戒 贪 须 效 , 践 约 宜 行 。

biǎn è bāo jì shǎng quàn fá chéng cāo rèn zhí fǔ sāi juān jiù yíng

贬 恶 褒 绩 , 赏 劝 罚 惩 ,操 刃 执 斧 , 塞 涓 救 荧 。

shì rú tū qǐ chōu xīn xī píng tú féng xiǎn zhào xiāo yá yú méng

势 如 突 起 , 抽 薪 熄 平 ,途 逢 险 兆 , 消 芽 于 萌 。

tiáo xī zhǐ fēn guì zài yòng héng yī fǎ móu zhì guān lì jiē zhèng

调 息 止 纷 , 贵 在 用 衡 ,依 法 谋 治 , 官 吏 皆 正 。

tuī xián jiàn cái dǔ mào biàn róng chún pǔ kuān hòu xiá liè jìn zhōng

推 贤 荐 材 , 睹 貌 辨 容 ,纯 朴 宽 厚 , 侠 烈 尽 忠 。

gěng zhí sù yí jīn huái tǎn chéng chán mèi jiǎo huá jī mǐn huì yǐng

耿 直 肃 仪 , 襟 怀 袒 诚 ,谄 媚 狡 猾 , 机 敏 慧 颖 。

xiè dài lǎn duò zhuō bèn lù yōng yú mèi hú tu piān cái zhìcōng

懈 怠 懒 惰 , 拙 笨 碌 庸 ,愚 昧 糊 涂 , 偏 才 至 聪 。

xiū sè jū shù jié jiàn hàn xióng gōng jǐn wèi jù jiān mò chí zhòng

羞 涩 拘 束 , 杰 健 悍 雄 ,恭 谨 畏 惧 , 缄 默 持 重 。

jiāo shē ào màn qiè nuò huáng kǒng chāo yì dú jū tián dàn yún níng

骄 奢 傲 慢 , 怯 懦 惶 恐 ,超 逸 独 居 , 恬 淡 匀 宁 。

cāi yí guǐ mì wēi yán yì yǒng bì bó qián chāo rǎng duó qí zōng

猜 疑 诡 秘 , 威 严 毅 勇 ,币 帛 钱 钞 , 攘 夺 其 宗 。

qǐ cái pàn lì jià zhí jūn děng wù gōng kāi chǎng zēng fù jiǎn qióng

企 财 盼 利 , 价 值 均 等 ,务 工 开 厂 , 增 富 减 穷 。

zī chǎn lěi jì shuì lǜ jiā chéng yín háng dài kuǎn chǔ xù bèi chǒng

资 产 累 计 , 税 率 加 乘 ,银 行 贷 款 , 储 蓄 倍 宠 。

dǐ yā chāi jiè xún lì bù tíng gōng jǐ xū qiú shì huò chōng yíng

抵 押 拆 借 , 循 例 不 停 ,供 给 需 求 , 市 货 充 盈 。

xiāo shòu mǎi mài kuī chà yú shèng zhài quàn gǔ piào bó dǔ shū yíng

销 售 买 卖 , 亏 差 余 剩 ,债 券 股 票 , 博 赌 输 赢 。

wén zhuàn suī xǐ diē péi diān fēng xiū xián tuì yōu huàn lǜ shòu xiāo

闻 赚 虽 喜 , 跌 赔 癫 疯 ,休 闲 退 优 , 涣 虑 受 逍 。

jù bīn shū kè yōu xiè huān zhāo bǎ zhǎn jiǎng qù yǐ chuáng dú xiǎo

拒 宾 疏 客 , 忧 谢 欢 招 ,把 盏 讲 趣 , 倚 床 读 晓 。

yóu jǐng fá dù jì jué xuān xiāo mào guàn bì zhī mǎng yuán chū tiáo

游 景 筏 渡 , 迹 绝 喧 嚣 ,茂 冠 蔽 枝 , 莽 园 出 条 。

bì lǐng dī cuì luò yè piāo yáo xīn chéng chè tòu yǎ yuè qù zào

碧 岭 滴 翠 , 落 叶 飘 摇 ,心 澄 彻 透 , 雅 悦 去 燥 。

huī háo yì jiù jiā jù shū le qī zhū xiāng móu xiù méi xié wān

挥 毫 绎 就 , 佳 句 抒 了 ,漆 珠 镶 眸 , 秀 眉 斜 弯 。

yīng kǒu hán xiào zhī yè yǐn xiàn áo bí dān qiào zhuì ěr shuāng huán

樱 口 含 笑 , 脂 靥 隐 现 ,敖 鼻 单 翘 , 坠 耳 双 环 。

shū é tán sāi lóng jīng fèng yǎn qiàn shǒu ǒu bì ruǎn jǐng xuē jiān

舒 额 弹 腮 , 龙 睛 凤 眼 ,纤 手 藕 臂 , 软 颈 削 肩 。

wū fà bǐ tún sū xiōng yāo jiān xiū tuǐ fù qū gōng jiǎo tíng zhàn

乌 发 比 臀 , 酥 胸 腰 间 ,修 腿 负 躯 , 弓 脚 婷 站 。

mù yù jié shēn shū zhuāng qiáo bàn báo dài qīng shī jìng yào jiǎo lián

沐 浴 洁 身 , 梳 妆 乔 扮 ,薄 黛 轻 施 , 靓 耀 矫 莲 。

fú jǐn shì pèi bīn líng xiù duàn zàn tàn chēng sòng wǎn ruò é xiān

服 锦 饰 佩 , 缤 绫 绣 缎 ,赞 叹 称 颂 , 宛 若 娥 仙 。

ē mí tuó fó jué wù róng yuán sēng ní jì mò pú sà xiàng shàn

阿 弥 陀 佛 , 觉 悟 融 圆 ,僧 尼 寂 寞 , 菩 萨 向 善 。

qíng tóu xì yīn yù jìng jiàn yuán zhuǎn shí mí xìng kǔ lè nǎo fán

情 投 系 姻 , 欲 净 见 缘 ,转 识 迷 性 , 苦 乐 恼 烦 。

shèng dàn jī dū yuán zuì shú huán mù dì biàn zhèng cái pàn xié duān

圣 诞 基 督 , 原 罪 赎 还 ,目 的 辩 证 , 裁 判 邪 端 。

cháo jìn guì bài xiān zhī zhù chuán wǒ zhǔ bǎo yòu hǎo wá ā dān

朝 觐 跪 拜 , 先 知 注 传 ,我 主 保 佑 , 好 娃 阿 丹 。

gé lín tóng huà yī suǒ yù yán shā wēng tuō shì fú mó tàn àn

格 林 童 话 , 伊 索 寓 言 ,莎 翁 托 氏 , 福 摩 探 案 。

dàn dīng gē dé jiā qiū shí tán péi gēn niú dùn ài yīn sī tǎn

但 丁 哥 德 , 伽 丘 十 谈 ,培 根 牛 顿 , 爱 因 斯 坦 。

shì guǎn yīng ér kè lóng yí chuán xì bāo sù lěng tuō yǎng hé suān

试 管 婴 儿 , 克 隆 遗 传 ,细 胞 速 冷 , 脱 氧 核 酸 。

mài chōng shù mǎ jǐ hé guī fàn wǎng luò tōng xùn chéng kòng yáo gǎn

脉 冲 数 码 , 几 何 规 范 ,网 络 通 讯 , 程 控 遥 感 。

qū zhú jiàn tǐng zhōu jì dǎo dàn jī guāng fú shè kǔn bǎng huǒ jiàn

驱 逐 舰 艇 , 洲 际 导 弹 ,激 光 辐 射 , 捆 绑 火 箭 。

shēng nà cè jù pín yóu wū rǎn diǎn xiàn miàn duàn qiú hú cè xián

声 纳 测 距 , 贫 铀 污 染 ,点 线 面 段 , 球 弧 侧 弦 。

líng zhuī léng jiǎo tū āo dǐng jiān shù piě nà zhé dǒu gǒng tuǒ quān

菱 锥 棱 角 , 凸 凹 顶 尖 ,竖 撇 捺 折 , 陡 拱 椭 圈 。

ào yùn jìng jì táo tài shāi xuǎn kuà yuè duǎn pǎo bèng tiào chēng gān

奥 运 竞 技 , 淘 汰 筛 选 ,跨 跃 短 跑 , 蹦 跳 撑 竿 。

tiě bǐng biāo qiāng lěi zú pái lán qì chē lā lì jià shān shǐ fān

铁 饼 标 枪 , 垒 足 排 篮 ,汽 车 拉 力 , 驾 舢 驶 帆 。

dāo chuí gùn bàng gōu zhǎo zhàng biān suǒ liàn gàng líng shuāi jiāo jī quán

刀 锤 棍 棒 , 钩 爪 杖 鞭 ,锁 链 杠 铃 , 摔 跤 击 拳 。

shěng qū shǔ jiāo cūn zhèn tún diàn gēng yún lóu pá bō pǎng jiǎo bàn

省 区 署 郊 , 村 镇 屯 店 ,耕 耘 耧 耙 , 播 耪 搅 拌 。

nóng kěn guàn gài yú liè bó chuán chái péng chuī rè mù chù fèn yān

农 垦 灌 溉 , 渔 猎 驳 船 ,柴 棚 炊 热 , 牧 畜 粪 烟 。

mó yā jiào shī féi gōng lín dàn xué jiāo niào shēn huī mái shǐ qiǎn

膜 压 窖 湿 , 肥 攻 磷 氮 ,穴 浇 尿 深 , 灰 埋 屎 浅 。

dào mài gǔ dòu bì má shǔ mián sù bāo zhī fū shú jiē jià gǎn

稻 麦 谷 豆 , 蓖 麻 薯 棉 ,粟 苞 芝 麸 , 秫 秸 稼 秆 。

mí shǔ bí qí suō bài zhè wān gěng dī lǒng qí qiáo bǐ kē hàn

糜 黍 荸 荠 , 蓑 稗 蔗 豌 ,埂 堤 垄 畦 , 荞 秕 稞 旱 。

hé miáo yīng suì màn fù téng chán zōng lǚ níng méng fēng kē zǐ tán

禾 苗 缨 穗 , 蔓 附 藤 缠 ,棕 榈 柠 檬 , 枫 棵 紫 檀 。

jiǎn yā dǎ chà jià jiē chā qiān kē lì zǐ hé zhū ruǐ jīng gǎn

剪 丫 打 杈 , 嫁 接 插 扦 ,颗 粒 籽 核 , 株 蕊 茎 杆 。

jī yā bào qún zhū zǎi mǎn quān lǘ luó kěn pō quǎn gǒu hù àn

鸡 鸭 抱 群 , 猪 仔 满 圈 ,驴 骡 啃 坡 , 犬 狗 护 岸 。

jiù jū hǎn zōng xùn dú zhà huàn yú biē xiā xiè māo tù é cán

厩 驹 罕 鬃 , 驯 犊 乍 唤 ,鱼 鳖 虾 蟹 , 猫 兔 鹅 蚕 。

xuán rào yīng gē āi gū hè yàn sù yíng zhā zhài zhěn gē dài dàn

旋 绕 鹰 鸽 , 哀 孤 鹤 雁 ,宿 营 扎 寨 , 枕 戈 待 旦 。

shào gǎng róng jiè kuà ruì pī jiān shuài qí tǐng bá xùn shì yuè yǎn

哨 岗 戎 诫 , 挎 锐 披 坚 ,帅 旗 挺 拔 , 训 士 阅 演 。

pán jù jiào jìn qíng zhì hū hǎn wěi zhuāng gēn zōng xìn hào zhē yǎn

磐 踞 较 劲 , 擎 帜 呼 喊 ,伪 装 跟 踪 , 信 号 遮 掩 。

shāo zòng jí shì jìng hū shùn zàn yù yú chěng wù bǎ hōng zhōu xiàn

稍 纵 即 逝 , 竟 忽 瞬 暂 ,驭 舆 骋 骛 , 靶 轰 州 县 。

chèn què sāo rǎo gòu zhù háo qiàn dié bào pín shèn yù dǎng zǔ lán

趁 却 骚 扰 , 构 筑 壕 堑 ,谍 报 频 渗 , 御 挡 阻 拦 。

hào sǔn chóu sì mài lì wěi jiān gòu xiè fén zhǐ kuī shuǎi jìn yàn

耗 损 酬 饲 , 迈 历 委 艰 ,垢 卸 焚 址 , 盔 甩 烬 焰 。

qín dí pò zhèn diào pài qiǎn fǎn wéi zhuī dǔ jié fú jiǎo quán jiān

擒 敌 破 阵 , 调 派 遣 返 ,围 追 堵 截 , 伏 剿 全 歼 。

zhǎn lǚ lìng zhào tuì shuāi wù yàn diāo bǎo cuī huǐ yōng jǐ táo cuàn

崭 旅 另 召 , 蜕 衰 勿 厌 ,碉 堡 摧 毁 , 拥 挤 逃 窜 。

fú lǔ jiǎo xiè shèng bài qián yán wǎng yǔn kěn fǒu jǔ jué kǎi yàn

俘 虏 缴 械 , 胜 败 前 沿 ,枉 允 肯 否 , 咀 嚼 凯 宴 。

cǎn zāo xī shēng sù guǒ xí juàn fén guān shī nào hún pò qǐn mián

惨 遭 牺 牲 , 素 裹 席 卷 ,坟 棺 尸 闹 , 魂 魄 寝 眠 。

huó zhe qí dǎo sǐ zé jì diàn lián fèng xùn zhí jiǎng gōng bān xián

活 着 祈 祷 , 死 则 祭 奠 ,廉 奉 殉 职 , 奖 功 颁 衔 。

zǔ zhī chóu bèi fǔ xù shēn qiān bù shǔ liáo yuán tì lèi shān rán

组 织 筹 备 , 抚 恤 申 签 ,部 属 僚 员 , 涕 泪 潸 然 。

biāo bǐng míng cè xuán shuò càn làn

彪 炳 铭 册 , 炫 烁 灿 烂。


图文摘自网络(如有侵权,请联系删除)

本网页内容旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:dandanxi6@qq.com

(0)
上一篇 2022年11月23日 上午8:39
下一篇 2022年11月23日 上午8:58

相关推荐